související chemický

CAS 6362-18-1 chemický vzorec, CAS 6362-18-1 MSDS, CAS 6362-18-1 chemické vlastnosti

CAS Number 6362-18-1
Chem Název 4,5-diamino-1-naphthalenesulfonic acid
vzorec C10H10N2O3S
struktura
synonyma 4,5-diamino-1-naphthalenesulfonic acid's synonyms wait for the update
Nemovitosti

CAS Number 6362-18-1 Nemovitosti (MSDS)