související chemický

CAS 61009-64-1 chemický vzorec, CAS 61009-64-1 MSDS, CAS 61009-64-1 chemické vlastnosti

CAS Number 61009-64-1
Chem Název Phosphonium, (2-hydroxypropyl)(iodomethyl)diphenyl-, iodide
vzorec C16H19IOP・I
struktura
synonyma Phosphonium, (2-hydroxypropyl)(iodomethyl)diphenyl-, iodide's synonyms wait for the update
Nemovitosti

CAS Number 61009-64-1 Nemovitosti (MSDS)