související chemický

CAS 34524-04-4 chemický vzorec, CAS 34524-04-4 MSDS, CAS 34524-04-4 chemické vlastnosti

CAS Number 34524-04-4
Chem Název 1-Dodecanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[[(methylamino)carbonyl]oxy]ethyl]-, bromide
vzorec C18H39N2O2・Br
struktura
synonyma 1-Dodecanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[[(methylamino)carbonyl]oxy]ethyl]-, bromide's synonyms wait for the update
Nemovitosti

CAS Number 34524-04-4 Nemovitosti (MSDS)